top of page
WATCH.png
care+logo-dark-boldHAH.png

Svět, ve kterém žijeme, se mění každým dnem. Náš život velkou rychlostí přechází do digitální éry a s tímto trendem se tudíž nyní vypořádává mnoho podnikatelských sektorů.

 

CARE PLUS SERVICE Česká republika je přesvědčená, že je třeba se tomuto trendu přizpůsobit a vyvíjet a poskytovat služby a produkty, které sledují rychle se měnící očekávání zákazníků.

 

V CARE PLUS SERVICE Czech Republic jsme si vědomi velké příležitosti v oblasti asistenčního života - v sociální a pohotovostní / nouzové péči, ve zdravotnictví, ve zdravotním pojištění atd., ale také v podnikatelském světě. Naším cílem je dosáhnout pozice nejvýznamnějšího partnera na trhu v těchto oblastech, zejména pak v rámci pomoci našim klientům při změně jejich procesů, služeb a produktů. 

 

Proto jsme také vyvinuli konkrétní produkt, který splňuje očekávání a požadavky našich klientů - CARE PLUS Smart Watch, a jsme také integrátorem pro poskytování chytrých náramků – Smart Bracelet.

map-of-the-world-2401458_1920-2.jpg
czech-republic-4639697_1920.jpg

V České republice žije více než 2 miliony občanů starších 65 let, tj. potenciálních klientů pohotovostní péče. Kromě toho žije v České republice přibližně 1 milion lidí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, kteří mohou také využívat služby sociální pomoci v tísni.

 

Potenciální využití pomocných technologií lze kromě pohotovostní péče nalézt také v rezidenčních sociálních službách (možnost sledovat polohu uživatele v areálu nebo informovat zaměstnance, že uživatel opustil prostory, a sledovat důležité změny ohledně polohy uživatele) . Jsou to hlavně uživatelé využívající služby pečovatelských domovů pro seniory se sníženou schopností orientace v prostoru (obvykle lidé s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou) nebo rezidenční služby.

 

Další využití asistenčních technologií přišlo minulý měsíc po koronavirové krizi (COVID-19). Je nutné zajistit, aby infikované osoby byly jasně a snadno identifikovány a izolovány, tak, aby ostatní kolegové, přátelé a rodina mohli pokračovat ve svém standardním fungování bez omezení. Asistenční technologie s GPS lokátorem a sledováním vzdálenosti mohou pomoci implementovat inteligentní karanténu, zejména pokud jde o lokální ohniská infekce (jako je geografická poloha či hostel, atd.).

 

V závěru, je také možné komerční využití těchto asistenčních technologií. Sledování pohybu, sledování trasy, bezpečnostní poplach v případě útoku; toto jsou všechno funkce, které je možné použít v sektorech, jako jsou bezpečnostní služby, poštovní a doručovací služby, práce na ulici atd.

Počet obyvatel Evropy je více než 740 milionů, z čehož více než 140 milionů lidí je starších 65 let.

 • V roce 2030 se Německo stane „nejstarší“ zemí v Evropě s 28% populace lidí nad 65 let.

 • Obyvatelstvo České republiky stárne od konce 80. let - nejvyšší přírůstky populace České republiky jsou soustředěny ve věkové skupině 65+.

 • V roce 2017 počet seniorů v České republice poprvé v historii překročil 2 miliony.

 • První polovina 21. století naznačuje významné změny ve struktuře populace v rámci jednotlivých věkových skupin.

 • Největší meziroční nárůst ve skupině seniorů v České republice lze očekávat na začátku roku 2040, poté, co se silný ročník 1974 posune do seniorského věku.

 • V roce 2018 činil z celkového počtu obyvatel ČR podíl seniorů 19,6% a na začátku roku 2050 můžeme očekávat až 28,6%.

 • Na druhé straně budou budoucí senioři vést aktivnější život a budou chtít být více nezávislí.

Kotva 1

Chytré hodinky

Naše chytré hodinky Care Plus Smart Watch poskytují nouzovou (a podobnou) péči inovativním způsobem. Mohou zvýšit fyzický a duševní pocit bezpečí formou dálkového dohledu a možnosti okamžitého spojení v případě nouze.

 • Vnitřní a venkovní použití;

 • Jednoduché ovládání;

 • Hodinky mají svou vlastní SIM kartu, takže pracují bez telefonu (připojení přes mobilní síť);

 • Mají nouzové tlačítko SOS;

 • Díky vyhledávači GSM mohou hodinky přesně určit svou polohu;

 • Dokážou kontrolovat pohyb v definovaných zónách - Geofencing;

 • Komunikují ve vybraném místním jazyce;

 • Jsou odolné vůči vodě a prachu;

 • Váží pouze 83 gramů;

 • Mají velký a jasný dotykový displej;

 • Mají kameru, mikrofon a hlasitý reproduktor;

 • Mají silikonový antialergický a vyměnitelný pásek, nebo je lze nosit na krku;

 • Mají řešený nabíjecí systém s jednoduchou základnou, do kterého stačí vložit chytré hodinky.

Asistivní technologie je kolektivní termín pro pomůcky, které pomáhají zlepšovat fyzické nebo mentální funkce lidí, kteří mají tyto funkce z různých důvodů omezené. Koncept asistenční technologie může zahrnovat nejen tyto pomůcky samy o sobě, ale také služby spojené s jejich poskytováním.

Náš produkt Care Plus Smart Watch je MOBILNÍ ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE

Uživatel chytrých hodinek má mnohem větší příležitosti k provádění svých každodenních činností, a to i bez dozoru jiné osoby. Uživatel může vést celý život, ať už v domácím prostředí nebo při outdoorových aktivitách, s jistotou, že je stále blízko někomu, kdo mu může pomoci.

V základním nastavení se zobrazí tlačítko SOS pro snadné a rychlé volání o pomoc. Uživatel nenastavuje žádné funkce, takže inteligentní hodinky nemohou být blokovány nebo nefunkční.

Pokud uživatel Smart Watch stiskne tlačítko SOS ze zdravotních důvodů nebo se cítí jinak ohrožen, nebo se uživatel dlouhodobě nepohybuje, kontaktuje Smart Watch reproduktor operátora. Chytré hodinky pak fungují jako hlasitý odposlech.

V závislosti na vyhodnocení situace operátor aktivuje nouzové kontakty pro blízké osoby a současně lze aktivovat záchranné služby v rámci řešení dané situace. Operátor může, pokud to situace dovolí, komunikovat kdykoli s uživatelem prostřednictvím Smartwatch.

ARCHITEKTURA.png

KOMUNIKAČNÍ ARHITEKTURA

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ -

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

kisspng-power-bi-business-intelligence-m
1280px-Xamarin-logo.svg.png
1024px-Atlassian-logo.svg.png
azure-machine-learning-getting-started.p
PngItem_5318007.png
Microsoft_.NET_logo.png
827.png
kisspng-postgresql-clip-art-database-log
Java_logo_icon.png
Kotva 2

Náramek C-19 PROTECTOR

Naše mobilní asistenční technologie zajišťující sledování doby a vzdálenosti kontaktu osob tak mohou pomoci implementovat inteligentní karanténu a izolovat potřebná karanténní opatření pouze na konkrétní osoby v lokálním ohnisku infekce (továrna či provoz, kancelářský prostor, pečovatelský dům, škola atd.) bez nutnosti zastavení celého provozu.

Obrázek3.jpg
Obrázek2.jpg
CHRAŇME ZAMĚSTNANCE 
CHRAŇME PRÁCI
 • Řešení je založeno na nositelné elektronice (náramku) s technologií Bluetooth a je určeno pro uzavřené komunity, např. podniky, výrobní haly, uzavřené provozy apod. (všechny osoby v komunitě musí být náramkem vybaveny).

 • Náramky zaznamenávají vzájemnou přítomnost a sílu signálu mezi jednotlivými zařízeními. Zaznamenávají, jak dlouho a na jakou vzdálenost byly osoby vybavené náramky ve vzájemném kontaktu.

 • Data jsou pak bezdrátově přenášena do Gateway jednotek, které jsou strategicky rozmístěné po pracovišti (recepce, odpočinková místnost, jídelna apod.).

 • Řešení je plně v souladu s GDPR, protože nesbírá jakákoli data o nositelích náramků, ani data o jeho poloze. Na základě sériových čísel pak klient identifikuje zaměstnance vystavené riziku.

ZZZ.png
ZZZZ.png

VZPOMÍNKOVÝ STROM

KONTAKTY

Care Plus Service s.r.o.

 

IČO: 07699867

DIČ: CZ07699867

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 305766

Sídlo společnosti:

 

Karolinská 661/4

Praha 8 – Karlín

186 00

​Česká republika

Ivan Konečný

Business Development Officer

t: +420 603 899 987

e: ivan.konecny@careplusservice.cz

Kotva 3
bottom of page